Školy v pohybu v Libereckém kraji

Školy v pohybu 1

Zapojené školy: ZŠ U Soudu, Liberec; ZŠ Lesní, Liberec; ZŠ Švermova, Liberec; ZŠ Křižanská, Liberec; ZŠ Chrastava (3 sloučené školy); ZŠ Smržovka; ZŠ Stráž pod Ralskem; ZŠ Frýdlant (3 spojené školy).

Projekt byl schválen v Libereckém kraji v rámci OPVK – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt byl realizován od října 2008 do září 2010.

Projekt Školy v pohybu se zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Ideálním cílem projektu je škola jako učící se organizace, kde se jednotliví pedagogové i celý pedagogický sbor dále vzdělávají a své vzdělávání efektivně plánují v souladu dlouhodobých cílů školy a v souladu s její filosofií. Školy mají svůj plán a jednotlivými kroky se pohybují ke svým cílům.

Ke stažení:
a. Sborník projektu – případové studie škol
b. Metodika konzultační činnosti ve školách 
c. Metodika pro odborné praxe 

Školy v pohybu 2

Zapojené školy: ZŠ Osečná; ZŠ Na Šumavě v Jablonci; ZŠ Pelechovská, Železný Brod; ZŠ Sever, Česká Lípa; ZŠ Klíč, Česká Lípa; ZŠ Arnultovice, Nový Bor a ZŠ Slovanka, Česká Lípa; ZŠ Česká, Liberec (Vesec).

Projekt byl realizován v letech 2010 – 2011.

Projekt Školy v pohybu napomáhá školám ve vytvoření plánu dalšího rozvoje a poskytuje jim s tím související vzdělávání pro celé pedagogické sbory. Projekt Školy v pohybu II. rozvíjí výstupy dosažené v Projektu Školy v pohybu a přináší inovace v tématech, které se v první projektu ukázaly pro školy a jejich pedagogy potřebné. Vzdělávání pro celé pedagogické sbory prostřednictvím seminářů, mentoringu, stáží a také týmové vzdělávání širšího vedení škol v řídících dovednostech. Zavádíme rozmanité inovativní formy dalšího vzdělávání s důrazem na ty, které mohou využít potenciálu a know-how, které už ve škole je. Školy využívají poradenství a podporu ve specifických oblastech dalšího vzdělávání, které vyplynou z analýzy tréninkových potřeb  v klíčových oblastech určených prioritami OPVK.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ke stažení:
a. Sborník projektu – případové studie škol
b. Metodika konzultační činnosti ve školách 
c. Metodika pro odborné praxe 
d. Metodika pro realizaci stáží

Výstupem z projektů je aktuální program Školy v pohybu.

logolink_opvk