Školy v pohybu ve Středočeském kraji

Zapojené školy: ZŠ Dublovice; ZŠ Dymokury; ZŠ Chraštice;, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora; ZŠ Žižkov, Kutná Hora; ZŠ Krásná Hora; ZŠ, Dukelská, Mladá Boleslav; ZŠ Milovice; ZŠ Plaňany; ZŠ Všenory.

Projekt probíhal v letech 2012-2014.

Závěrečné shrnutí projektu: S koncem roku nám skončil i více než roční projekt Školy v pohybu ve středních Čechách. Školy v průběhu projektu využily všechny formy nabízené podpory – širší vedení škol se vzdělávalo v manažerských dovednostech, pedagogické sbory se účastnily odborných stáží a obvykle několika seminářů na zvolené téma, vedení škol prošlo koučováním, někteří učitelé zvolili mentoring jako formu pro zkvalitnění výuky. Největší zájem byl o kooperativní a týmovou spolupráci ve výuce a hodnocení žáků. Účastníci hodnotili projekt jako zdařilý, který jejich školu někam nasměroval a dal jim odborné vedení k tomu, aby nadále byli sami schopni tento proces změny udržet.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výstupem z projektu je aktuální program Školy v pohybu.

logolink_opvk